ROZDZIAŁ I – POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Broda CORP. Marcin Kisiel, ul. Świętokrzyska 38/18, 50-327 Wrocław, NIP: 5272930460.
2. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.
3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres poczty elektronicznej
e) numer prawa jazdy
f) numer dowodu osobistego / numer paszportu
g) numer PESEL
h) nazwa firmy – (jeśli dotyczy)
i) numer NIP – (jeśli dotyczy)
4. Cel, podstawy oraz okres przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe Najemcy/ów oraz/lub Osób Upoważnionych:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (“RODO”), tj. w celu realizacji zawartej umowy wynajmu samochodu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania (w tym również dokonania odpowiednich płatności) – do momentu wykonania umowy wynajmu samochodu w całości lub jej rozwiązania;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości – przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpił wynajem samochodu;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpił wynajem samochodu;
d) na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem Cywilnym – przez okres 3 od zawarcia umowy wynajmu samochodu.
5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
6. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz umowy i nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
7. Odbiorcy danych. Dostęp do danych osobowych Najemcy/ów oraz/lub Osób Upoważnionych otrzymają upoważnieni do tego pracownicy Administratora. Odbiorcami danych osobowych Najemcy/ów oraz/lub Osób Upoważnionych mogą ponadto być uprawnione do tego organy (np. sądy, prokuratury, urzędy skarbowe). Dane osobowe Najemcy/ów oraz/lub Osób Upoważnionych nie są natomiast przesyłane do państw trzecich (tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO),
b) sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO),
c) usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO),
f) sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO),
g) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).
9. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności lub Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować się z administratorem:
a) e-mailowo: taniesmiganie@gmail.com
b) za pośrednictwem poczty: Broda CORP. Marcin Kisiel, ul. Świętokrzyska 38/18, 50-327 Wrocław, (z dopiskiem: „Dane osobowe”).

ROZDZIAŁ II – POLITYKA COOKIES


1. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, będą one zapisane w pamięci Państwa przeglądarki.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
a) „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
b) “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
c) „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
d) „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
e) „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f) “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.
4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika.
5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.